Miot Z – Duma z Siwcowego Grodu x Itus zo Šraneckých borín

ur.09.01.2014

Zefir z Siwcowego Grodu

Zing z Siwcowego Grodu

Zambo z Siwcowego Grodu

Zbój z Siwcowego Grodu

Zmija z Siwcowego Grodu

Zorka z Siwcowego Grodu

 

Rodowód miotu Z :