Miot C – Duma z Siwcowego Grodu x Kid z Rechte

ur. 16.05.2017

Czort z Siwcowego Grodu

Czardasz z Siwcowego Grodu 

Colt z Siwcowego Grodu 

Cobra z Siwcowego Grodu 

Carmen z Siwcowego Grodu