Dejmos z Siwcowego Grodu

Dejmos z Siwcowego Grodu

Champion Polski , HMCH – w zatwierdzeniu

3 x CACT (HU), MRV- I˚, BhFk (HU) I ˚, KN-I˚, KD- I˚, Próby pracy małych ras -I˚

Reproduktor

ur.10.04.2011

crd-PRA  N/N – Free

Wystawy :

 • Wystawa Krajowa Zabrze -07.04.2013 – CWC
 • Wystawa Międzynarodowa Opole – 27.04.2013 – CWC
 • Wystawa Krajowa Konopiska -13.04.2014 – CWC

Użytkowość :

Praca w łowisku :

Dejmos z Siwcowego Grodu to przede wszystkim dzikarz, użytkowany czy to na polowaniach zbiorowych czy indywidualnie. Doskonale pracuje jako płochacz – często jest wykorzystywany podczas polowań na bażanty które również aportuje, cechuje go bardzo dobra praca w wodzie nie straszny mu szuwar gdzie bardzo dobrze bobruje, oraz oczywiście aport z wody na wysokim poziomie. Osobiście psa wykorzystuje podczas polowań zbiorowych, resztę prac w łowisku  wykonuje pod przewodnictwem mojego ojca Ryszarda.

Suki które krył Dejmos z Siwcowego Grodu:

 • Igła z Modrza  wł. M.Kotuła- hodowla z Wolskiego Boru – w miocie 4 suki/ 1 pies
 • Hossa z Koszęcińskiej Dąbrowy wł. D.Sęk hodowla z Belzatki – w miocie 4 suki/ 3 psy
 • FLUW Bukowieński Bór wł. A.Górkiewicz hodowla Bielańska Dzicz – w miocie 1 suka/ 7 psów
 • Granda z Gniazda Fiesty wł. R. Piotrowska Hodowla z Gniazda Fiesty – w miocie 1 suka/ 7 psów
 • Primula z Gniazda Fiesty wł. R. Piotrowska Hodowla z Gniazda Fiesty – w miocie 2 suki/ 3 psy
 • Lima z Modrza wł.W. Wojtyński hodowla z Jałowcowej Chaty -w miocie 6 suk/ 2 psy
 • Azja Wierbskiej Buczyny wł. Ł. Rydzyk  Pilicki Bór- 4 suki
 • Atlanta Bukowieński Bór wł. M. Raputa – Rusocicki Bór 3 suki/5 psów
 • Haska z Krainy Białej Damy wł.D Wiora  – Kraina Białej Damy 3 suki/ 4 psy
 • Xarra z Rechte wł.Grzegorz Siwiec – z Siwcowego Grodu – 1 suka/ 3 psy
 • Axa Rogowskie Jeziora wł. Mateusz Cieloch – Zwoleńska Ostoja – 2 suki /  5 psów
 • Aurora Duma Myśliwego wł. Przemysław Szymański -3 suki / 4 psy
 • Iskra Łowiecki Druch – hodowla Starkowska Zagroda  4 psy
 • Amnita z Černostudničního kopce  wł.Jacek Kwiatkowski
 • Aurora Duma Myśliwego wł. Przemysław Szymański
 • Goroci Ugraszto Vadasz wł Tinna Hellsten
 • Elita z Wejcherowskiej Bukowiny wł. Tomasz Sławiński
 • Haska z Krainy Białej Damy wł. Dawid Wiora
 • Elza Tragac Bodanski  wł. Tinna Hellsten
 • Cana IZ Panceva wł Cirsul Alb

Rodowód Dejmosa z Siwcowego Grodu:

Galeria :