Psy/ Males

  • Dejmos z Siwcowego Grodu

Champion Polski , HMCH – w zatwierdzeniu, 3 x CACT (HU), MRV- I˚, SH-I˚, KN-I˚, KD- I˚, Próby pracy małych ras -I˚

CRD-PRA N/N  Free

ur.10.04.2011

Czytaj więcej