Młodzież po Dejmosie z Siwcowego Grodu dorasta – Aria i Atena z Pilickiego Boru

Ostatnio mieliśmy okazję spotkać 2 suczki ze skojarzenia Dejmos z Siwcowego Grodu x Azja Wierbskiej Buczyny ( ITUS zo Šraneckých borin x Duvadirtó POCOK)- Aria i Atena z Pilickiego Boru obecnie mają 5 miesięcy i zapowiadają się na doskonałe psy użytkowe !